EU usvojila globalni režim sankcija za kršenje ljudskih prava

Savjet Evropske unije danas je usvojio odluku i uredbu o uspostavljanju globalnog režima sankcija za kršenja ljudskih prava.

Evropska unija prvi put osigurava okvir koji joj omogućava ciljane mjere protiv pojedinaca, subjekata i tijela, uključujući državne i nedržavne aktere, odgovorne, uključene ili povezane s ozbiljnim kršenjima i povredama ljudskih prava u svijetu, bez obzira gdje su se dogodili.

“Takve restriktivne mjere omogućavaju zabranu putovanja za fizička lica i zamrzavanje sredstava za fizička i pravna lica. Nadalje, fizičkim i pravnim licima sa prostora Unije zabranjuje se stavljanje sredstava na raspolaganje, bilo direktno ili indirektno, svima koji se nalaze na listi za sankcije”, stoji u saopštenju Delegacije EU.

Kako je saopšteno, okvir ciljanih restriktivnih mjera odnosi se na djela poput genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ozbiljnih kršenja ili povreda ljudskih prava (kao što su tortura, ropstvo, vansudska ubistva, samovoljna lišavanja slobode ili zatvaranja).

“Ostale povrede ili kršenja ljudskih prava također mogu bili predmetom režima sankcija ukoliko su te povrede ili kršenja široko rasprostranjena, sistematska ili na drugi način predstavljaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu ciljeva zajedničke spoljne i sigurnosne politike utvrđenih Ugovorom o Evropskoj uniji (član 21. Ugovora)”, stoji u saopštenju.

Na prijedlog države članice ili visokog predstavnika Unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, Savjet utvrđuje, vrši pregled i izmjene liste sankcija.

Današnja odluka naglašava da promocija i zaštita ljudskih prava i dalje predstavljaju okosnicu i prioritet vanjskog djelovanja Unije i odražava njenu odlučnost da se pozabavi ozbiljnim kršenjima i povredama ljudskih prava.

Relevantni pravni akti objavljeni su u Službenom listu.