Izgradnja 13 stambenih jedinica u opštinama Sokolac i Pale

U Banja Luci je 14. decembra 2020. godine, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, Ljubo Ninković, sa predstavnikom konzorcija „Energetik” d.o.o. Banja Luka, potpisao Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 13 stambenih jedinica na području opština Sokolac (11) i Pale (2).

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 442.157,40 KM bez PDV-a. Radovi se izvode u okviru Regionalnog stambenog programa – pod-projekat BiH5-DPSZ.​