Izgradnja 55 stambenih jedinica u Srebrenici

U Banjaluci je 14. decembra 2020. v.d. Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Ljubo Ninković sa predstavnikom konzorcijuma “Seta Inženjering” d.o.o. Zavidovići potpisao ugovor o građevinskim radovima na rekonstrukciji i izgradnji 55 stambenih jedinica u opštini Srebrenica.

Vrijednost ugovorenih radova je 1.854.500 KM bez PDV-a. Radovi se izvode u okviru Regionalnog stambenog programa – potprojekta BiH5-DPSZ. Rok za izvođenje radova je 300 kalendarskih dana, počev od datuma potpisivanja Zapisnika o uvođenju Izvođača u posao.