Izvod iz dijela PRAVILNIKA O ČLANSTVU

Član 4.

(1) Osobe se uključuju u rad i aktivnosti Udruženja kao:
– redovni članovi ili
– pridruženi članovi.
(2) U skladu sa Statutom i ovim Pravilnikom imenuju se počasni članovi Udruženja.

II. REDOVNI ČLANOVI

Član 6.

(1) Redovnim članom Udruženja može postati svaki državljanin Bosne i Hercegovine ili strano lice koje ima boravište u Bosni i Hercegovini, kako je to definisano ovim Pravilnikom.
(2) Osobe iz stava 1. ovog člana učlanjuju se u Udruženje sa svrhom zauzimanja za ciljeve utvrđene Statutom Udruženja i obavljanja djelatnosti sa svrhom ostvarivanja tih ciljeva.
(3) Osoba koja se učlanjuje u Udruženje prihvata propise Udruženja te praksu poslovanja kao i ciljeve koje Udruženje promoviše.

III. ZAHTJEV ZA PRISTUPANJE U ČLANSTVO

Član 7.

(1) Osoba koja želi postati  član Udruženja podnosi Zahtjev za prijem u Članstvo Udruženja sekretaru Udruženja na propisanom obrascu (nadalje: Zahtjev ZPU-1).
(2) Zahtjev potpisuje osoba koja  ga podnosi
.

Član 8.

(1) Sekretar Udruženja zaprima i utvrđuje formalnu ispravnost Zahtjeva te:
– upućuje u daljnji postupak ili
– ga odbija i vraća na doradu podnositelju zbog formalne neispravnosti.
(2) Rok za ocjenu ispravnosti Zahtjeva je 15 dana od zaprimanja.

Član 9.

(1) Formalno ispravan Zahtjev sekretar dostavlja Predsjedniku Udruženja.
(2) Predsjednik Udruženja obvezan je uvrstiti na dnevni red sjednice Upravnog odbora Zahtjev najkasnije do druge
sjednice održane nakon što ga zaprimi.
(3) O prijemu u redovno članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja te ga:
– prihvata,
– odgađa raspravu do daljnjeg ili
– odbija.
______________________________________________________________________________________

Član 14.

(1) Na sve odluke organa Udruženja u postupku prijema u redovno članstvo dopuštena je žalba Skupštini Udruženja koja se u roku od 15 dana od dostavljanja odluke kandidatu za prijem u članstvo podnosi pisanim putem sekretaru.

Član 15.

(1) Redovni član Udruženja postaje nakon što:
– član Udruženja popuni pristupnicu;
– član Udruženja uplati članarinu; 
– članu Udruženja se izdaje članska iskaznica ;
– član Udruženja se upisuje u Registar članova Udruženja.

________________________________________________________________________________________

V. PRIDRUŽENI ČLANOVI

Član 22.

(1) Osobe mlađe od 18 godina te osobe s djelomično ili potpuno oduzetom poslovnom sposobnošću mogu postati pridruženi članovi Udruženja, te na taj način sudjelovati u aktivnostima Udruženja.

Član 23.

(1) Osoba koja želi postati pridruženi član Udruženja podnosi Zahtijev za prijem u članstvo udruženja sekretaru
udruženja na propisanom obrascu (nadalje: obrazac ZPU-1).
(2) Zahtjev  potpisuje roditelj ili staratelj podnositelja.

________________________________________________________________________________________

VI. ČLANARINA

Član 29.

(1) Pri učlanjenju u Udruženje svaki budući član Udruženja je obavezan, na ime članarine, jednokratno uplatiti iznos za tekuću kalendarsku godinu kako bi se pokrili početni troškovi učanjenja  i izdale članske iskaznice.

Član 30.

(1) Svaki član je obavezan redovno plaćati članarinu, mjesečno ili periodično, odnosno može uplatiti članarinu odjednom ili za cijelu godinu o čemu zasebno odlučuje  svaki član.

Član 31.

(1) Način  plaćanja  članarine u idućim godinama  će se vršti na način koji je regulisan Odlukom o plaćanju članarine sulkladno opredjeljenju svakog člana i ovim Pravilnikom  koju predloži Upravni odbor  Udruženja, a usvoji Skupština.

___________________________________________________________________________________________________
VII. PO
ČASNI ČLANOVI

Član 34.

(1) Na prijedlog Upravnog odbora Skupština imenuje počasne članove Udruženja.

(2) Počasnim članom može biti imenovan član ili osoba koja nije član Udruženja, a koja je osobnim zalaganjem pomogla
i pomaže u aktivnostima Udruženja te kontinuirano unaprjeđuje djelatnosti Udruženja u svrhu ostvarivanja njenih ciljeva.

(3) Imenovanjem počasnim članom osoba zadržava svoj prijašnji članski status.

(4) Počasne članove poziva se na svečane sjednice Skupštine, prigodne svečanosti povodom proslava, obljetnica i sl. te prilikom natjecanja te drugih prigodnih manifestacija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *