Izvršena dezinfekcija prostorija regionalnog ureda u općini Ilidža UGPRŠ 91-96 U BIH

U nastojanju da se spriječi pojava korona virusa, izvršena je dezinfekcija prostorija regionalnog ureda u općini Ilidža UGPRŠ 91-96 U BIH i zajedničke prostorije koje koriste ostale organizacije. Izvršeno je i dezinfekcija parkinga i ulaza ispred objekta udruženja.. 

Apelujem na sve one koje imaju namjeru doći u organizaciju da se sve odluke poštuju sve u cilju sprečavanja pojave i širenja korona virusa.