JOŠ NIJE KASNO DA SE PRONAĐU OSOBE NESTALE U RATU

Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Kosovo, potpisaće novi plan kojim će se obavezati da će zajedno raditi u cilju pronalaženja i identifikovanja osoba koje se i danas vode kao nestale u ratovima 1990-ih godina, piše Ketrin Bomberger iz Međunarodne komisije za nestala lica.

 Piše : Ketrin Bomberger 

U utorak će se predstavnici domaćih institucija za evidentiranje nestalih lica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu sastati u sedištu Međunarodne komisije za nestala lica (MKNL) u Hagu, kako bi potpisali okvirni plan za korake koje će preduzeti ove institucije kako bi ojačale međusobnu saradnju i povećale svoju efikasnosti u rešavanju pitanja nestalih osoba širom regiona.

U poslednje dve decenije ove su institucije pronašle 70 odsto od 40 000 osoba nestalih u sukobu.

Ovo je izuzetno dostignuće pojedinca i agencija koje su identifikovale na desetine hiljada osoba, i ono bi trebalo da bude iskreno pohvaljeno.

Međutim, podataka za još 12.000 osoba nema, što znači da se rad mora nastaviti.

Neki možda misle da su izgledi za pronalaženje i identifikovanje nestalih osoba, posle toliko vremena, mali. Zapravo, tačno je suprotno, jer ako postoji politička volja i ako zemlje međusobno sarađuju, može da bude rešen veći broj slučajeva.

Širom Zapadnog Balkana, vlade su uspostavile institucije, donele zakone i razvile tehničke kapacitete kako bi se rešilo pitanje nestalih. Iako su dosta uradile, one mogu postići i više. Nije neuobičajeno, na primer, da se tajne grobnice koje su otkrivene locirane u jednoj državi, da se porodice nestalih nalaze u drugoj, a da se podaci koji se odnose na pretragu nalaze u trećoj. Kada se omogući dostupnost podataka na regionalnoj osnovi, onda je moguće iz jedne države koristiti informacije koje mogu imati uticaj na slučaj koji se istražuje u drugoj.

Istovremeno, nove istražne i forenzičke tehnike omogućavaju lociranje tajnih grobnica i identifikovanje lica sahranjenih u njima, čak i nakon mnogo godina.

Pravi mir se može izgraditi samo na osnovu pravde, a prolazak vremena ne umanjuje osnovnu potrebu da se oni koji su počinili gnusne zločine suoče sa njom. Identifikacije koje se sprovedu po najvišim standardima omogućavaju procesuiranje onih koji su odgovorni za nestanke.

Do napretka se može doći samo na osnovu istine. Jedna od najvećih prepreka u osiguranju istine, pravde i reparacije za porodice nestalih je zloupotreba pitanja nestalih osoba za političke ciljeve.

Ovo se odnosi na čitav region i obično je bilo propraćeno naporima da se činjenice sakriju, umesto da se uspostavi transparentan i neoboriv zapis o tome šta se zapravo dogodilo.

Okvirni plan je nacrt kojim će se osigurati da zemlje u regionu zapadnog Balkana učine ove činjenice dostupnim i koriste ih za rešavanje slučajeva.

Države su obavezne da osiguraju prava porodica nestalih – pravo da znaju istinu, pravo na pravdu i pravo na reparacije. Podrškom njihovim pravima, daje se podrška pravima svih građana.

MKNL još od 1996. godine sarađuje sa relevantnim institucijama u bivšoj Jugoslaviji i za to vreme je razvila efikasnu strategiju koja kombinuje zakonodavne i institucionalne inicijative, kreirane sa ciljem ugrađivanja procesa u vezi sa nestalim osobama u vladavinu prava. Takođe, tu su i aktivnosti koje podržavaju kapacitete porodica da pristupe svojim pravima, kao i primena naprednih mogućnosti forenzičke nauke.

Odraz ovoga je okvirni plan koji će biti potpisan u utorak u Hagu. On obuhvata aktivnosti za rešavanje slučajeva oko 4.000 “NN” (bezimenih ili neidentifikovanih) i pogrešno identifikovanih osoba koje se nalaze u mrtvačnicama širom regiona, procedure za razmenu podataka između agencija i porodica, kao i zajedničko učešće na iskopavanjima od obostranog interesa, a sve to bi se baziralo na naporima regionalnih vlada da se zajedno angažuju u verodostojnom i transparentnom procesu rešavanja pitanja nestalih na osnovu činjenica.

MKNL će dostupnim učiniti svoj softver lokatora terena kako bi se olakšala razmena podataka i održavaće regionalnu bazu podataka o osobama nestalim u sukobu.

Takođe će pomoći da se obezbedi pristup DNK analizi i upoređivanju bioloških uzoraka, pružiće tehničku pomoć u rešavanju NN i pogrešno identifikovanih slučajeva, podržaće iskopavanja, radiće na olakšanju redovnih multilateralnih sastanaka odgovornih institucija i razvoju domaćih kapaciteta u pogledu DNK analiza posmrtnih bioloških uzoraka.

Takođe, nastaviće da podržava napore za saradnju relevantnih domaćih agencija, kako bi one pomogle jedne drugima, a na taj način pomogle i porodicama širom regiona.

Ujedinjeno Kraljеstvo je obećalo da će dodeliti sredstva MKNL koja će se koristiti za podršku rada domaćih institucija i pružanje tehničke pomoći u sprovođenju okvirnog plana.

Okvirni plan je realna strategija koja će promovisati pravdu i podržati prava građana. U tom smislu, domaće institucije koje će biti prisutne na ceremoniji potpisivanja u utorak u Hagu će dati važan doprinos konsolidaciji mira na zapadnom Balkanu.

Ketrin Bomberger je generalna direktorka Međunarodne komisije za nestala lica.

Mišljenja izražena u ovom komentaru su isključivo mišljenja autora i ne odražavaju nužno stavove BIRN-a.

Preuzeto sa BIRN

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *