Kanton Sarajevo izdvojio više od dva i po miliona za pomoć optuženima za ratne zločine

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo (KS) je od 2013. do početka 2020. godine izdvojilo više od dva i po miliona maraka za pomoć porodicama i odbranu nekadašnjih pripadnika oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) kojima se sudi za ratne zločine.

Prema podacima koji su Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) dostavljeni iz Ministarstva, sredstva su dodjeljivana fondacijama koje pomažu optuženima i njihovim porodicama, kao i za direktnu pomoć braniocima optuženih.

Ukupna brojka do sada izdvojenih sredstava narasla je na više od 2.680.000 konvertibilnih maraka (KM).

U posljednjih sedam godina Ministarstvo je izdvojilo 1,6 miliona KM za fondacije koje pomažu porodicama optuženih, potvrđeno je za BIRN BiH. Iz Ministarstva su naveli da se od 2018. godine izdvajaju sredstva za direktnu pomoć optuženima, za šta je tokom 2019. izdvojeno više od milion maraka.

Za 2020. godinu za pomoć pri odbrani nekadašnjim pripadnicima vojske i policije pri Armiji BiH planirano je 650.000 KM.

“Planirano je da se za podršku projektima fondacija izdvoji 200.000 KM, a za direktnu pomoć pojedincima 450.000 KM”, naveli su iz Ministarstva.

Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u BiH, kaže da ga ne iznenađuje iznos koji je izdvojen za pomoć optuženima za ratne zločine i da je to ustaljena praksa u entitetima i kantonima. On smatra da domaće vlasti nisu napravile otklon u odnosu prema optuženima i osuđenima za ratne zločine, niti pravedniji pristup žrtvama.

“Bilo bi logično za mene da je Sarajevski kanton za žrtve rata, žrtve ratnih zločina i za žrtve zločinaca izdvojio neka sredstva i da izdvaja neka sredstva. I to bi bilo logično da se uradi i u entitetima, i u BiH da se radi, ali to se ne radi. Očigledno je da su bosanskohercegovačkom društvu prioritet zaštita i briga i dušebrižništvo i afirmacija ratnih zločinaca, a ne žrtava. To je naša poražavajuća stvarnost”, ističe Todorović.

Više na detektor