Kontakt podaci


Telefon/Fax: +387 33 743 813
Mobitel: +387 61 349 770 ; +387 63 122 166

Sjedište: Ul. Adolfa Friedricha br. 7,  71000 Sarajevo

Regionalni ured u općini Ilidža:   Ul. Samira Ćatovića Kobre br. 39,  71 210 Ilidža

E-mail:

info@ugprs-ubih.org

predsjednik@ugprs-ubih.org

kordinator:++387 61 339 951

ID broj: 4201443430008;

Transakcijski račun broj: 3386902228642433 UniCredit Bank

Račun za obavljanje poslova inostranog platnog prometa kod UniCredit bank:

EUR 20012335101 IBAN: BA393386904828799019 BIC (SWIFT):UNCRBA22