Ministarstvo za boračka pitanja KS dodijelilo 110.000 KM za različite vidove pomoći borcima povratnicima

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja KS za odobravanje 65.000 KM u svrhu podrške održivom povratku pripadnicima boračke populacije u opštine Sokolac, Rogatica, Rudo, Foča i Novo Goražde, te Foča-Ustikolina.

Sredstva će biti utrošena za sufinansiranje infrastrukturnih projekata ovih opština, kao i ustanova i udruženja koji podržavaju i promovišu održivi povratak.

Od pomenutog iznosa sredstava, 15.000 KM biće utrošeno za sufinansiranje radova na asfaltiranju lokalnog makadamskog puta za selo Rakitnica u općini Rogatica, 12.125 KM za sufinansiranje projekta rekonstrukcije i sanacije dijela niskonaponske nadzemne mreže TP “Kozara” za naselje Pribjenovići u MZ Podkozara, na području opštine Novo Goražde, te 9.000 KM za sufinansiranje  asfaltiranja lokalnog makadamskog puta na relaciji Vran Do-Vragolovi-Karačići u opštini Rogatica.

Dio preostalih sredstva  u iznosu od 9.000 KM biće uplaćen na račun Udruženja za povratak, zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa, ekologiju i održivi razvoj „SOPOT” Sarajevo za sufinansiranje projekta rekonstrukcije i sanacije lokalnih puteva na relaciji naselja Grebak-Dobre Vode-Straganci-Jabuka, na području općine Foča-Ustikolina i opštine Foča-RS, Udruženju žrtava rata „Foča 92-95” biće uplaćeno 8.000 za sufinansiranje projekta sanacije i asfaltiranja puta do mezarja Jeleč, na području MZ Jeleč, Udruženju građana za održivi povratak „BEHAR” Sarajevo biće uplaćeno 5.000 KM za sufinansiranje projekta sanacije seoskog makadamskog puta na relaciji sela Bukovik – Žulj na području Opštine Sokolac.

Također, Udruženju „ISTOČNA BOSNA” Sarajevo biće dodijeljeno 4.875 KM za sufinansiranje projekta rekonstrukcije lokalnog makadamskog puta na relaciji sela Kozadre – Gučevo na području MZ Stjenice u Opštini Rogatica, te 2.000 KM Udruženju „ISTOČNA BOSNA” Sarajevo za sufinansiranje projekta rekonstrukcije lokalnog puta od centra naselja Strgačina do naselja Grabovik na području MZ Strgačina u Opštini Rudo.

Ministarstvo za boračka pitanja je u ovoj godini, kroz različite vidove pomoći, izdvojilo ukupno 110.000 KM za borce – povratnike u prijeratna mjesta prebivališta.

Kroz pojedinačne iznose, oko 45.000 KM odobreno je pripadnicima ove populacije za kupovinu građevinskog materijala za kuće i pomoćne objekte, nabavku poljoprivrednog materijala i mašina, te kupovinu stoke.