POSJETA ČLANOVA UDRUŽENJA OHR-u

Članovi Upravnog odbora Hajrudin Aganović i koordinatorica-povjerenik udruženja Elmira Kršo, posjetili su OHR i razgovarali sa Gosp. Amerom Fazlibegovićem i upoznali ga o samom radu, ciljevima i programu rada udruženja, te je pružena puna podrška i pohvale na rad udruženja.