Ratne Mape 92-96

 

 

    Mapa ratnih logora u BiH u ratu 1992-1995

 

 

Mapa masovnih grobnica u BiH u ratu 1992-1995

 

 

 

Karta koncentracionih logora

 

 

 

Premještaj populacije unutar regiona 1991-2001

 

 

 

Izbjeglice iz bivše Jugoslavije od početka sukoba 1991.g.

 

 

 

 

Kretanje izbjeglih i interno raseljenih osoba na prostoru bivše Jugoslavije

 

 

 

 

Ubijeni i nestali u BiH 1992 – 1995.g.

 

 

 

 

Broj raseljenih po općinama