Realizacija projekta u toku

U toku je realizacija projekta „Unapređenje kvaliteta rada uz obrazovanje volontera/pripravnika kroz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju do uspješnog samostalnog djelatnika/ poslodavca u općini Ilidža„

Projekat “Unapređenje kvaliteta rada uz obrazovanje volontera/pripravnika kroz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju do uspješnog samostalnog djelatnika/poslodavca u općini Ilidža“ općenito podržava i doprinosi konceptu cjeloživotnog učenja i obrazovanja volontera. Projekat nadograđuje postojeća nastojanja u oblasti obrazovanja volontera, te podržava već postojeće inicijative vezane za cjeloživotno učenje.

Opći cilj projekta je podrška uspostavljanju sistema cjeloživotnog učenja u općini Ilidža kroz povećanje socijalnog dijaloga i sistemskim poboljšanjem u oblasti obrazovanja volontera/pripravnika

Projekat će se realizovati u tri faze i traje 12 mjeseci

Prva faza ovog projekta je obuhvatala intenzivnu edukaciju tokom dva vremenska perioda: mjesec mart/april i septembar/oktobar tekuće godine gdje potencijalni korisnik/ci će dobiti kvalitetnu obuku u promjeni zanimanja i sticanju viših kvalifikacija koja će se realizovati uz pomoć specijalizovanih centara i poslodavca koji će omogućili našim članovima da steknu znanja i vještine koja se traže na tržištu, da promijene pravac svoje karijere i dođu do novih mogućnosti za posao Druga faza ovog projekta obuhvata polaganje stručnih ispita koji će se obaviti tokom dva vremenska perioda: mjesec maj i novembar tekuće godine .

Treća faza ovog projekta obuhvata organizovanje, pripremu, štampanje i distribuciju informativnih materijala o projektu. za obrazovanje volontera, njihova uloga i značaj u društvu u kojem živimo, organizovanje informativnih kampanja za podizanje svijesti o važnosti cijeloživotnog učenja, čiji sadržaj bi ponudio informacije o osnovnom konceptu obrazovanja volontera, formalnom i neformalnom obrazovanju, te informacije o postojećim programima i institucijama za obrazovanje volontera na području općine Ilidža Projekat ima za cilj osnaživanje volontere u općini Ilidža i članova Udruženja koji su završili pripravnički radni staž u nevladinim organizacijama, a nastavili i dalje raditi kao volonteri. Realizacijom ovog projekta nevladinim organizacijama/udruženjima bi smanjili materijalne i finansijske troškove koje su do sada izdvajali, a kvalitet rada nevladinog sektora u općini Ilidža bi se poboljšo u smislu kadrovskog jačanja i osposobljavanja njihovih članova. Sa prekvalifikacijom jednog stalnog volontera iz Udruženja koji ispunjava sve uslove ovog projekta automatski bi se stvorili uslovi za zaposlenje iste osobe te mogućnost otvaranja samostalne djelatnosti/agencije uz mogućnost otvaranja novih radnih mjesta uz obavezu da i dalje rade kao volonteri u organizaciji.

Očekivani rezultati ovog projekta su:

-Poticanje i podrška volonterskom i pripravničkom radnom stažu.

-Uključivanje što većeg broja volontera i pripravnika za obavljanje pripravničkog radnog staža u nevladinim sektorima/udruženjima

-Kadrovsko jačanje i osposobljavanje i nevladinog sektora/udruženja

-Lakše zapošljavanje volontera i pripravnika koji su stekli iskustvo u praktičnom radu u nevladinom sektoru/udruženju

– Stvaranje mogućnost za otvaranje samostalne dijelatnosti

-Stvaranje mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta

-Stvaranje mogućnosti da postane uspješan poslodavac

Općinske službe za sport,kulturu i obrazovanje postaju aktivni sudionik i sa više brige se odnosi prema volonterskom radu i sticanju radnog iskustva

-Prestavnici navladinih sektora i udruženja potpuno uključeni u kreiranje volonterske politike

-Ojačana zaštita volontera

-Ojačanje standarda i kvaliteta volontera, sticanje radnog iskustva u pronalasku zapošljavanja

-Povećana svijest o značaju volonterskog rada

-Povećana uključenost mladeži i žena u volonterski rad

-Naobrazba volontera povećana

Sveukupni cilj ovog projekta je podrška volonterima u promjeni zanimanja zbog višegodišnjeg stečenog praktičnog rada na poslovima koji trenutno obavljaju i sticanja viših kvalifikacija, lakšeg zapošljavanja onih koji nemaju uspjeha u traženju posla u struci, zanimanju, ne vole poslove za koje su se školovali ili su zbog novca prekinuli obrazovanje i nemaju stručnih kvalifikacija, mogućnost otvaranja samostalne djelatnosti, postaju uspješni poslodavci, stvaraju se uslovi za otvaranje novih radnih mjesta, davanje poticaja u cilju radi daljeg volonterskog rada u nevladinim organizacijama čime bi se stvorili minimalni troškovi za kvalitetan rad i opstanak nevladinog sektora/udruženja u općini Ilidža.

Vrijednost ovog projekta je 5.670.00 KM, dio sredstava obezbjeđen je iz raspodjele sredstava iz budžeta Općine Ilidža iz grantova za projekte iz oblasti sporta kulture i obrazovanja za 2015 godinu a na osnovu Javnog poziva u iznosu od 1.500,00KM, ostali dio sredstava sufinansirati će se uz potporu donatora i članova Udruženja -kazao je predsjednik udruženja Ante Vico.

Vezani članci: http://ugprs-ubih.org/component/content/article/101-naslovna-stranica/1268-zavrena-prva-faza-u-okviru-projekta-prekvalifikacija-i-dokvalifikacija.html

http://ugprs-ubih.org/component/content/article/101-naslovna-stranica/1259-obavijest.html

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *