Zatvaranje svih kolektivnih centara u BiH do 2020., najugroženijim porodicama socijalni stanovi

Zatvaranje svih kolektivnih centara u BiH do 2020., najugroženijim porodicama socijalni stanovi

Svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini bi trebali biti zatvoreni do 2020. godine i to putem državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja”, a ove godine je počela i gradnja prvih socijalnih stanova za najugroženije porodice.Iz ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH ističu da je zatvaranje bilo predviđeno do kraja naredne godine, ali je zbog dinamike radova i velikog broja osoba koje potražuju socijalne stanove sve prolongirano do 2020. godine.

Read more

Građevinski materijal i kuće za povratnike u regiji Doboj

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić potpisao je danas(20.09.2016.) ugovore kojima su odobreni počeci gradnje triju stambenih jedinica za tri povratničke porodice u regiju Doboj i dodjela materijala za gradnju 19 stambenih jedinica. Sredstva su dodijeljena povratnicima odabranim po javnom pozivu za izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica. Potpisani su ugovori za 22 korisnika, iz tri općine regije Doboj: Teslić, Vukosavlje i grad Doboj, a za naredne dane je planirano potpisavanje za još pet općina: Bosanski Brod, Modriča, Pelagićevo,Bosanski Šamac i Derventu.

Read more