Civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje naknade

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje augustovske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade u Kantonu Sarajevo ostvarile su 3.882 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Za izmirivanje njihovog prava na naknadu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je sredstava za ove namjene je 1.206.873,27 KM.

Read more