Sećanje na decu stradalu tokom opsade Sarajeva-“Sarajevo 1.601 ruža za 1.601 cvijet“.

Tokom 44-mesečne opsade od 1992. do 1996. godine, u Sarajevu je ubijeno oko 10.000 civila, uglavnom snajperskom i minibacačkom vatrom

Read more

Javni poziv za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2017.g.

 

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je raspisalo Javni oglas za dodjelu novčanih pozajmica. Pravo na dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba pripadnici boračke populacije mogu ostvariti kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje putem:

Read more

Civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje naknade

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje augustovske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade u Kantonu Sarajevo ostvarile su 3.882 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Za izmirivanje njihovog prava na naknadu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je sredstava za ove namjene je 1.206.873,27 KM.

Read more