U Modriči svečano uručeni ključevi 15 novoizgrađenih stanova korisnicima alternativnog smještaja

V.d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Ljubo Ninković je 17. decembra 2020. godine, u Modriči, prisustvovao ceremoniji uručenja ključeva za 15 novoizgrađenih stanova, korisnicima alternativnog smještaja sa područja ove opštine. Ceremoniji uručenja ključeva prisustvovali su i načelnik opštine Modriča Mladen Krekić, ministar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Miloš Lučić kao i predstavnici Fonda za povratak BiH i dr. Zgrada za korisnike alternativnog smještaja izgrađena je u okviru Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja – CEB 2. Vrijednost novoizgrađenih stambenih jedinica sa opremanjem iznosi 1.081.336 KM bez PDV-a.