U NOVE STANOVE U BRČKOM USELILO OSAM PORODICA

U Brčkom je danas predata na upotrebu druga stambena zgrada sa osam stanova koja je izgrađena u okviru Regionalnog stambenog programa kojeg realizuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić je naglasio “da ovih osam porodica kojima su danas uručeni ključevi konačno rješava svoje ne samo stambeno nego i životno pitanje jer svako od njih ima neku svoju tužnu priču koju su mnogi okusili nakon posljednjeg rata na ovim prostorima”. On je istakao da se nada da će uskoro krenuti i realizacija projekta CEV 2 koji predviđa zatvaranja kolektivnih centara čime bi bio riješen još jedan veliki problem na prostoru Brčko distrikta.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona eura, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. 

Snažnu podršku programu daju UNHCR, OSCE i Razvojna banka Vijeća Evrope koja upravlja donatorskim fondom i pruža podršku partnerskim zemljama u sprovođenju programa i praćenju njegovog napretka, kao i u osiguravanju vidljivosti programa. BiH je za Vodeću instituciju DPSZ imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *