UGPRŠ 91-96 U BIH ZVANIČNO AKREDITOVANA ZA ORGANIZOVANJE DUGOROČNOG VOLONTIRANJA

UGPRŠ 91-96 U BIH je dobila akreditaciju za dugoročno volontiranje i to na period od 5 godina, počev od 20. marta  2020.g. do 20. marta 2025.g.Inicijativu za ovu aktivnost, pokrenuo je predsjednik udruženja u vrijeme pristiglih molbi u organizaciju za volontiranjem i želja aktivnih članova za volontiranjem .  

Zahtjev nadležnom ministarstvu za izdavanje akreditacije za organizovanje dugoročnog volontiranja, sadržavao je pregled i opis o vrstama volonterskih aktivnosti i usluga koje bi obavljali volonteri,  mjestu izvođenja volonterski aktivnosti i podacima o korisniku volontiranja. Nakon uvida u priloženu dokumentaciju utvrđeno je od nadlržnog ministarstva da su ispunjeni  svi uvjeti propisani Zakona o volontiranju, te Pravilnika o postupku akreditiranja organizatora volontiranja,  čime je organizacija UGPRŠ 91-96  U BIH u Bosni i Hercegovini zvanično  upisana u registar i postala organizator dugoročnog volontiranja.Cilj ove aktivnosti je u namjeri da se osobe mlađe, ali i starije životne dobi, koji izraze želju za volontiranjem aktivno uključe u rad organizacije i društvene procese u lokalnoj zajednici, kako bi svojim angažmanom poboljšali kvalitet svog života i pridonijeli razvoju humanijeg i ravnopravnijeg društva, kao i boljitku zajednice. Mladim ljudima je omogućeno da kroz volontiranje steknu različita iskustva, koja će i njih same izgraditi i učiniti konkurentnijim i kompetentnijim na tržištu rada, a starijim omogućiti da ostanu aktivni i da svojim iskustvom pomognu zajednic.

U svijetu princip volontiranja je zastupljen u svim sverama života .                                Priznavanje i vrednovanje volonterskog rada i stvaranjem sustava u kojem se prepoznaju i valoriziraju stečena znanja i vještine volontera, ali i način njihovog razmišljanja i ponašanja, omogućuje im da u suradnji sa svojim organizatorima definiraju i prate nove kompetencije, bitne za njihov daljnji razvoj, obrazovanje i zapošljavanje.                                                                Između ostalih propisanih prava, volonteri sada imaju pravo i na Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, iznimno bitnoj za mlade volontere, ali i druge dobne skupine, s obzirom na visoku nezaposlenost i potrebu stalnog usavršavanja koju nameće tržište rada.            Jedan od novih elemenata ukupnog društvenog razvoja je sloboda koja ljudima omogućava korištenje vlastitih znanja i talenata kako bi oblikovali vlastite sudbine. Vrednovanje iskustva, znanja i vještina koje se stječu volonterskim angažmanom usko je povezano s konceptom cjeloživotnog učenja pa ga se često i u širem smislu tog konteksta i promatra. Tijekom posljednjih dvadeset godina, velik broj europskih zemalja odlučio je pokrenuti proces analize iskustvenog učenja kroz volontiranje te potencijalne kompetencije koje se takvim oblikom učenja mogu steći. Budući da volontiranje, pored velikog doprinosa aktivnostima od općeg dobra, snažno doprinosi i razvoju osobnih potencijala, predstavlja jedan od alata za unapređenje kompetencija koje možemo koristiti za daljnji osobni i profesionalni napredak. Ovo je posebno važno za mlade, kao i za brojne društvene skupine koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti, a koji kroz volonterski angažman mogu osnažiti svoj položaj u društvu. Za mnoge mlade ljude upravo će volonterski angažman biti susret s tržištem rada i pomoći im na putu traženja prvog zaposlenja. Ipak, jako je važno volontiranje sagledavati kao puno širi društveni fenomen koji nudi priliku za društveni aktivizam, pomaganje drugima, učenje, izgradnju novih društvenih mreža i doprinos ukupnom društvenom napretku.

 Dugoročno volontiranje u struci, priznaje se kao radno iskustvo za koje se izdaje potvrda Dugoročno volontiranje u FBiH je obavljanje volontiranja dužeg od 240 sati  najmanje 3 mjeseca bez prekida, u skladu sa Zakonom.

Organizatori dugoročnog volontiranja u FBiH mogu biti  javne ustanove i pravna lica registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH ili Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.