UPLAĆENA SREDSTVA ZA ALTERNATIVNI SMJEŠTAJ

.

Vlada Republike Srpske i Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, uplatilo je 669.000 KM po osnovu individualnog alternativnog smještaja za 894 korisnika, kao i 125.000 maraka za 59 lica koja su smještena u gerijatriskim centrima. Kroz Redovni program rješavanja problema izbjeglih i raseljenih lica, Vlada svake godine, za potrebe ove najugroženije kategorije stanovništva, izdvoji značajna sredstva. Pored Redovnog programa, sredstva se obezbjeđuju i kroz realizaciju zajedničkih projekata. Projektom zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smješataja putem javnih stambenih rješenja CEB 2, koji se implementira na području 15 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, predviđeno je da se stambeno zbrine 694 porodice. Ukupna vrijednost Projekta na nivou BiH iznosi oko 104 miliona evra. Od ukupnih sredstava Republici Srpskoj je pripalo 29 miliona, od čega je kreditno zaduženje 18 miliona evra, a domaća sredstva iznose 11 miliona. Radovi na rekonstrukciji zgrade stare bolnice u Gerijatrijski centar u Derventi počeli su u februaru ove godine i za sada teku planiranom dinamikom, a završetak radova očekuje se početkom naredne godine. Vrijednost radova iznosi oko 2.000. 000 maraka, a realizacijom ovog projekta biće obezbjeđeno 120 smještajnih kapaciteta za stara i iznemogla lica. U toku je javna nabavka za izvođenje radova u Modriči i Foči, a plan je da se u avgustu otpočne sa gradnjom 42 stambene jedinice u ovim opštinama. Planirano je da se do kraja 2017. godine i u preostalim opštinama završe javne nabavke za izvođenje radova. Međutim, realizaciju ovog projekta od samog početka pratili su brojni problemi i kašnjenja zbog sporih administrativnih procedura, a kada se konačno krenulo u aktivnosti na terenu pojavio se problem plaćanja PDV-a, koji nije jasno definisan u Okvirnom sporazumu o kreditu, te je došlo do zastoja u plaćanju, iako je Ministarstvo finansija Republike Srpske bilo saglasno da se PDV-e plaća iz kreditnih sredstava. Vijeće ministara BiH usvojilo je amandman na Okvirni sporazum o kreditu, kojim se reguliše ovo pitanje i vjerujemo da će to u narednom periodu biti riješeno. Ovo je sigurno jedan od najhumanijih projekata i njegovom realizacijom će se riješiti veliki problemi ljudi koji su korisnici alternativnog smještaja.

Izvor: Vlada RS

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *