Zakoni

ZAKON O PRAVIMA CIVILNIH INVALIDA RATA RS
ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE OBITELJI SA DJECOM

Izmjene zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata

Radi informiranja javnosti objavljujemo tekst Izmjena zakona o povoljnijem umirovljenju.

Zakon o povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata

Izmjene zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata

Obrazac zahtjeva